Skip to main content

Transporter på jernbane

Jernbanegodsvirksomhed:

  • Godstransporter
  • Specialtransporter
  • Kørsel for jernbaneentreprenører

ECM-certificeret jernbaneværksted

Vedligehold og reparation af:

  • Klassiske GM-Lokomotiver ME, MY, MX
  • Gods- og specialvogne

Udlejning af materiel og personale:

  • Lokomotiver og lokomotivførere
  • Rangerledere og togklargøringspersonale
  • Teknisk personale med specialkompetencer
  • Skærvevogne og fladvogne