Contec Rail ApS, Stationsparken 30, 2600 Glostrup, Denmark, Tel. +45 4576 5822

Transporter på jernbane

Udlejning af jernbanemateriel:
  - Strækningslokomotiver
  - Rangertraktorer
  - Vogne


Udlejning af personale:
  - Lokomotivførere og rangister
  - Førere af arbejdskøretøjer
  - SR-arbejdsledere

Sikkerhedsledelse